ការចូលប្រើលឿន ងាយស្រួល មានសុវត្ថិភាព

HailBytes VPN គឺជាវេទិកាចូលប្រើពីចម្ងាយដែលបង្កើតឡើងដោយ Firezone និង WireGuard® ដែលជាពិធីការ VPN ទំនើបដែលលឿនជាង OpenVPN 4-6x។ 

ដាក់ពង្រាយនៅលើ Amazon Web Services ហើយចាប់ផ្តើមដំណើរការអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទី។

ត្រូវការការណែនាំបន្ថែមទេ? ស្នើសុំវិស្វករជំនួយ!